Beseda s Prof. RNDr. Petrom Spišiakom, CSc.

Mestská knižnica M. Matunáka v Šuranoch privítala dňa 16.3.2022 vo svojich priestoroch Prof. RNDr. Petra Spišiaka, CSc., ktorý nielenže pochádza z okresu Nové Zámky, ale je aj absolventom Gymnázia v Šuranoch. Práve gymnázium iniciovalo stretnutie s pánom profesorom, na ktorom sa zúčastnili študenti 3. ročníkov.

Profesor Spišiak ako absolvent Univerzity Komenského v Bratislave priblížil študentom výhody štúdia na tejto univerzite. Oboznámil ich hlavne s odbormi geografie, či už ekonomickej, sociálnej, humánnej, demogeografie, ale aj s témou rozvoja vidieka, ktoré patria do jeho profesijnej sféry.

Študenti si odniesli veľa informácií z uvedených odborov, ale aj zaujímavosti zo života pána profesora Spišiaka, ktorý svoju lásku k práci, krajine a k rodine prezentoval práve našim gymnazistom.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie