Čo vieš o Šuranoch - zábavno-vedomostný kvíz

Šurany je mesto s bohatou históriou a tradíciami, ktoré každý rodák uchováva hlboko vo svojom srdci. Obohatenie vedomostí o vzácne poznatky o meste , v ktorom sa človek narodí, či študuje ho vedú k novým poznaniam a hlbšiemu vnímaniu života okolo neho. Práve táto myšlienka viedla Mestské kultúrne stredisko k uskutočneniu vedomostno-zábavného kvízu pre žiakov ZŠ v Šuranoch pod názvom Čo vieš o Šuranoch, ktorý má v Šuranoch už 18 ročnú tradíciu. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Mesta Šurany. V Spoločenskej hale sa stretli žiaci ZŠ vo vzájomnom súboji vedomostí z oblasti kultúry, dejín, pamiatok a osobností. Študenti sa na kvíz pripravovali z knihy Šurany od autora Laca Zrubca a Cesta dejinami mesta od Miroslava Eliáša. Za búrlivého povzbudenia svojich spolužiakov sa šesť trojčlenných družstiev popasovalo s otázkami z daných tém. Chvíľky napätia i humoru si súťažiaci užili v zábavných medzikolách, v ktorých si vyskúšali svoju tímovú spoluprácu, šikovnosť a zručnosť pri zdolávaní jednotlivých úloh. Program moderovala Mgr. Viera Flotischlerová. Porota v zložení Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odboru školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu v Šuranoch, RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS a autorka i dramaturgička tohto programu Renáta Kozlíková, sa ku všetkým odpovediam vyjadrila a na záver zhodnotila súťaž. Víťazným tímom sa stali žiaci Cirkevnej základnej školy Žofii Bosniakovej I. družstvo . Záujem o prehlbovanie vedomostí prostredníctvom súťažnej interaktívnej formy je veľkým prínosom v rozvíjaní pozitívneho postoja k mestu a jeho histórii.
R.K.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie