Kontakty

Mestské kultúrne stredisko Šurany

SNP 16

942 01 Šurany

Riaditeľ: RNDr. Miroslav Eliáš

0905 925 515

Aktuálne zatvorené.

Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany

KONTAKT
Mgr. Viera Flotischlerová – vedúca
Tel.:0356500077
mobil:0910840077
email: kniznicasurany@gmail.com

Aktuálne zatvorené.

MESTSKÉ MÚZEUM ŠURANY

Malá ul. č. 2
Šurany 942 01

správca MMŠ: RNDr. Miroslav Eliáš
tel. 035 / 650 11 64
mobil: 0905 925 515
muzeumcukru@gmail.com

Spoločenská hala Šurany

vedúca Renáta Kozlíková
Komenského 2, Šurany
Tel.: 0903 604 099

spol.hala.surany@gmail.com.

Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok

Hlavná 32, Šurany – Nitriansky Hrádok

vedúca Ing. Soňa Mešková

Tel. : 035 650 38 22

mobil : 0910 203 822

Kultúrne zariadenie Kostolný sek

Kontakt : 0911 841 077