Spoločenská hala Šurany

vedúca Renáta Kozlíková

Komenského 2, Šurany

Tel.: 0903 604 099

spol.hala.surany@gmail.com

Cenník

Prevádzkujeme

– kultúrne a spoločenské podujatia 
– koncerty 
– výstavy 
– prenájom priestorov na stužkové slávnosti
– tanečné kurzy
– svadby
– promócie
– rodinné oslavy
– kary
– školenia a firemné posedenia
– predajné trhy

Galéria MsKS Aktuálna výstava: Renáta Kozlíková - Šuriansky Jarmok

Fotogaléria