Pochovanie basy 21.2.2023

Fašiangy sú obdobím radosti ,veselosti, plné zábav a hudby. Sú starobylým obdobím, ktoré v ľudovom kalendári symbolizujú prechodové obdobie medzi zimou a jarou. Začínajú  na sviatok Troch kráľov a končia v utorok pred Popolcovou stredou.  V tento posledný deň je starým ľudovým zvykom veselica, ktorá končí pochovaním basy, ľudovou hrou  parodizujúcou skutočný pohreb. V Spoločenskej hale sa pri tejto príležitosti uskutočnilo podujatie s touto tradíciou.  Prítomných privítal RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS, ktorý priblížil  históriu tejto udalosti. Po príhovore primátora mesta Mgr. Marcela Filagu sa predstavili hudobné skupiny Šurianka, Ženská spevácka skupina z Kostolného Seku a Váraďani.  Hosťami podujatia bola Ing. Miroslava Záhoráková, zástupkyňa primátora mesta a poslanec mestského zastupiteľstva  Ing. Marcel Rosina MBA. Úlohy pochovania basy sa zhostila mužská hudobná skupina Váraďani spolu s členmi DHZ Nitriansky Hrádok.  Spolu s humorom a vtipom odprevadili basu na štyridsaťdňový Veľký pôst bez zábav a tancovačiek.

RK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie