Stretnutie študentov s príslušníkmi 12. Mechanizovaného práporu Krškany Nitra

Mestské kultúrne stredisko v Šuranoch , Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany pripravili pre študentov Gymnázia Šurany a Strednej odbornej školy gastronómie a služieb Šurany zaujímavé podujatie.

24. máj 2023 patril stretnutiu študentov s príslušníkmi 12. Mechanizovaného práporu Krškany Nitra . Študenti mali možnosť v priestoroch Spoločenskej haly a v Synagóge Šurany bližšie spoznať úlohu ozbrojených síl v súčasnej zložitej geopolitickej situácii . Dozvedeli sa o všetkých možnostiach štúdia na vysokých školách, zameraných na prácu v ozbrojených silách Slovenskej republiky a o následnom profesionálnom raste .
Vojaci im bližšie predstavili prácu a povinnosti profesionálnych vojakov , ich úlohu a prácu nielen na území Slovenskej republiky, ale aj počas nasadenia v misiách v zahraničí .
Študenti mali možnosť priameho kontaktu so strelnými zbraňami , vybavením a výstrojom vojakov. Príslušníci ozbrojených síl trpezlivo a vysoko odborne reagovali a odpovedali na všetky zvedavé otázky zo strany študentov.
Touto cestou ďakujeme hlavnému veleniu štábu vojenského útvaru Krškany Nitra – veliteľovi 12. MP majorovi Ing. Petrovi Bystrianskemu.
Nadrotmajstrovi Rudolfovi Krištofíkovi, rotmajstrovi Milanovi Ivanovi a všetkým zainteresovaným profesionálnym vojakom, ktorí s nami strávili príjemné dopoludnie . Veríme, že nebolo posledné a dnešným dňom sme zahájili začiatok spolupráce aj do budúcnosti .

                                                                                                                         Tatiana Martišová

foto Renáta Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie