Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA

Vo farskom kostole sv. Štefana Prvomučeníka sa 6. októbra  konal chrámový koncert Speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Šurany. Koncert sa niesol pod taktovkou  umeleckého vedúceho a dirigenta Tomáša Vrškového.

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA nadväzuje na činnosť Spevokolu bratislavských učiteliek, prvého amatérskeho ženského speváckeho zboru na Slovensku, ktorý v roku 1946 založil a do roku 1952 viedol profesor konzervatória Jozef Weber.

V roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajší SZSU OZVENA a bol začlenený do organizačnej štruktúry Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou MŠVV a Š SR.

Ozvena je pravidelným účastníkom domácich festivalov a úspešne reprezentuje slovenského zborové umenie na súťažiach a festivaloch nielen doma, ale i v zahraničí.

            Koncert bol výnimočným umeleckým zážitkom. Umeleckému telesu sa poďakoval dekan Štefan Vicen a  Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta,  ktorý spolu so svojou manželkou  na znak vďaky odovzdali dirigentovi a členkám zboru kvety.

 

Renáta Kozlíková

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie