Mesiac úcty k starším - program „S úsmevom“ v podaní Ľudo Kuruc band

Mesto Šurany, Mestské kultúrne stredisko Šurany  zorganizovalo pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším” program „S úsmevom“ v podaní Ľudo Kuruc band. Podujatie venované všetkým seniorom  za prítomnosti Mgr. Marcela Filagu, primátora mesta Šurany,  Ing. Miroslavy Zahorákovej, zástupkyni primátora mesta  a hostí z radov poslancov otvoril  RNDr. Miroslav Eliáš,  riaditeľ MsKS Šurany. Program navštívili i seniori z Domova Jesienka spolu s Ing. Petrom Bartovičom, riaditeľom sociálneho zariadenia.

Primátor mesta Šurany pozdravil seniorov svojim príhovorom:

„Vážené seniorky a seniori,

mesiac október je venovaný úcte k starším. Chcem Vás uistiť, že moju úctu máte počas celého roka. Ste pre nás zdrojom nenahraditeľnej skúsenosti a životnej múdrosti. Zaslúžite si našu plnú pozornosť, dôstojný život aj príležitosti na sebarealizáciu.

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi” hovorí jedna ľudová múdrosť.

Ste pre nás inšpiráciou a vzorom, my sme Vaša opora. Ďakujeme, že nám o trochu mladším odovzdávate svoje zručnosti, poznatky a znalosti. Ďakujem, že si ctíte tradície a zachovávate ich pre nasledujúce generácie.

Prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života . Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je Vaša jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

Zo srdca Vám prajem milí seniori, aby bol pre Vás Októbrom každý mesiac v roku, aby sme Vám všetkým vždy podali pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať a preukazovali vďaku, lásku, pozornosť a úctu, ktorú si plným právom určite zaslúžite.“

            Na podujatí nechýbalo ani chutné občerstvenie. Dobrá nálada bola krokom k veselej zábave a tancu na  melódie známych hitov od Karola Duchoňa.

-RK-

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie