Novoročná kapustnica

Koniec a začiatok roka je obdobím, kedy hodnotíme končiaci sa rok a plánujeme nový. Šurianski seniori sa na začiatku roka 2024 zišli v spoločenskej hale na Novoročnej kapustnici, ktorú pre nich pripravilo Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany. Pondelok 22. január bol pre nich sviatočný a zároveň zábavný a tanečný.

Primátor mesta, Mgr. Marcel Filaga, v krátkosti zrekapituloval rok 2023, pričom vyzdvihol význam spolupráce všetkých na chode celého mesta. V príhovore ďakoval za úspešnú spoluprácu všetkým denným centrám seniorov, ale aj všetkým prítomným, za ich pomoc na rozvoji nášho mesta. Súčasťou jeho príhovoru boli aj najvýznamnejšie plánované aktivity na najbližšie obdobie.

Keďže Novoročná kapustnica sa konala už v období fašiangov, kedy sa všetci zabávajú, tancujú a spievajú, súčasťou programu boli aj hudobné vystúpenia. O spev sa postarali ženské spevácke skupiny z Kostolného Seku a Šurianka. Po nich sa prítomným predstavili talentovaní žiaci ZUŠ T.Sládkoviča v Šuranoch spevom, hrou na gitare a saxofóne.

Po chutnej kapustnici sa parket spoločenskej haly zaplnil tanečníkmi. Do tanca prítomným vyhrávali hudobníci z kapely Z času na čas. Tanec, hudba a dobrá nálada vyplnili celé popoludnie.

Poďakovanie  patrí všetkým účinkujúcim a tiež tým, ktorí takéto skvelé a príjemné podujatie pripravili.

JK 

Foto: R.Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie