Oslavy 79. výročia SNP

Šurany oslávili  79. výročie Slovenského národného povstania  zaujímavým programom organizovaným Mestom Šurany,  Mestským Kultúrnym strediskom Šurany a OZ Živé stromy.    Na lúke sídliska MDŽ  sa uskutočnili  ukážky a prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky  12. Mechanizovaného práporu Nitra a NATO Force Integration Unit – Slovakia (NFIU SVK)  so zameraním na dôležitosť ochrany nášho štátu v súčasnej zložitej geopolitickej situácii. Vojaci predstavili širokej verejnosti   prácu a povinnosti príslušníkov ozbrojených síl  nielen na území Slovenskej republiky, ale aj počas nasadenia v misiách v zahraničí. Obyvatelia mali  možnosť priameho kontaktu so strelnými zbraňami , vybavením, výstrojom , ako i mechanizovanými zložkami pod odborným dohľadom vojakov, ktorí  s vysokou profesionalitou pristupovali k zvedavým otázkam návštevníkov.  Súčasťou podujatia bola i ukážka priameho boja medzi jednotlivcami z radu vojakov.  Tento deň si návštevníci mohli vychutnať i vyhliadkový let helikoptérou  nad Šuranmi. 

Oslavy vyvrcholili pred Pamätníkom SNP, kde si  Mgr. Marcel Filaga  z rúk  nadrotmajstra Rudolfa Krištofíka z 12. Mechanizovaného  práporu Nitra slávnostne prevzal za vzájomnú spoluprácu  Ďakovný list a Pamätnú medailu venovanú mestu Šurany. Po štátnej hymne Slovenska nastal pietny akt  kladenia vencov  predstaviteľmi mesta za účasti stráže príslušníkov ozbrojených síl SR. Po básni v podaní Eriky Sekanovej RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS  vo svojom príhovore priblížil verejnosti  historické udalosti Slovenského národného povstania viazané na mesto Šurany. Na záver primátor mesta zapálil vatru ako symbol úcty padlým hrdinom národnooslobodzovacieho boja. 

Mesto Šurany srdečne ďakuje za  výnimočnú spoluprácu  veliteľovi 12. Mechanizovaného práporu Nitra   mjr. Ing. Petrovi Bystrianskemu a kpt. Márii Blehovej z NFIU SVK. 
 
Renáta Kozlíková 

Foto Renáta Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie