Pietna spomienka tragickej smrti M.Kokošovej

Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko  si pripomenulo 85. výročie  tragickej smrti  Márii Kokošovej, ktorá sa stala obeťou horthyovskej okupácie. Predstavitelia mesta Ing. Miroslava Záhoráková, zástupkyňa primátora, mestskí poslanci Ing. Mgr. Alžbeta Danielová , Ing. Róbert Polák, Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odd. školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva spolu s RNDr. Miroslavom Eliášom, riaditeľom MsKS v Šuranoch položili k pamätníku Márii Kokošovej  autora Ladislava Barabása veniec . Riaditeľ MsKS priblížil prítomným žiakom základných a stredných škôl, ako i širokej verejnosti tragické udalosti  krvavých Vianoc z roku 1938. 25. december sa Márii Kokošovej osudným.

Šurany sa v novembri 1938 v rámci Viedenskej arbitráže stali súčasťou Maďarska. Pred Vianocami nastalo niekoľko otvorených protestov proti odnárodňovacej politike na južnom Slovensku. Jedným z nich bolo aj odmietnutie spevu maďarskej hymny na polnočnej omši. Slovenskí občania na protest zaspievali hymnu Hej Slováci! 25. decembra sa tento protest zopakoval. Smrteľný výstrel maďarského žandára sa stal osudným pre 18. ročné mladé dievča Máriu Kokošovú. 

R. Kozlíková

Foto: R.Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie