Objednávky

wdt_ID Označ. Popis Dátum Príloha
97 012024 SOŠ Gastronómie služieb Šurany – Menu na Reprezentačný ples 12/01/2024
98 022024 Ladislav Kotlár – Hudobná produkcia Reprezentačný ples 12/01/2024
99 052024 Viva Centrum NZ – Tanečné vystúpenie Reprezentačný ples 12/01/2024
100 032024 MsPS Šurany -Odvoz odpadu SH 12/01/2024
101 062024 Fierowine – Darčekové sety – Reprezentačný ples 12/01/2024
102 042024 Mária Hlavačková – Výzdoba na reprezentačný ples 12/01/2024
103 072024 Kníhkupectvo Fialová – Nákup kníh 09/01/2024
104 082024 Literama – Nákup kníh 19/01/2024
105 092024 Valéria Černická – Propagačný materiál 14/02/2024
106 102024 Sunsoft – aktualizácia WPU 13/02/2024
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
46
47 Oprava kúrenia – SH 17/01/2023
48 Oprava vykurovacieho systému SH 17/01/2023
49 Oprava toaliet SH 17/01/2023
50 Oprava kotla v Mestskom múzeu Šurany 17/01/2023
51 Demontáž starej kanalizácie + montáž novej v MsK Šurany 03/04/2023
52 Búracie a výkopové práce vonkajšej kanalizácie v MsK Šurany 03/04/2023
53 Oprava kosačky 12/06/2023
54 Výmena zvodov na KZ NH 15/06/2023
56 Prečistenie kanalizácie 07/06/2023
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
44 Knihy do KF 06/02/2022
45 Oprava kotlov SH 24/02/2022
46 Prenos ON-OFF 02/02/2022
47 Oprava vodovodov SH, KS 04/04/2022
48 Odvoz odpadu 20/04/2022
49 Oprava WC SH 20/04/2022
50 Oprava elektroinštalácie v MsK 20/06/2022
51 Stavebné práce NH 20/06/2022
52 Propagácia ON-OFF 20/06/2022
53 Propag. materiál 20/06/2022
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
28 01/01/2021
29 Interiérové vybavenie – projekt “Príjemne v knižnici III.” 30/04/2021
30 vyhotovenie výstavy 1. máj 50. roky 30/04/2021
31 oprava – výmena podlahovej krytiny v MsK – náučné oddelenie 30/04/2021
32 Oprava WC v SH 30/04/2021
33 Oprava podlahovej krytiny v MsK 04/05/2021
34 Tlač publikácie “Biele zlato” 04/05/2021
35 kancelárska stolička 07/06/2021
36 vyhotovenie brožúry – Anna Sládkovičová 07/06/2021
37 výmena vodovod. batérie SH 01/07/2021
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
18 doprava autobusom – poznávací zájazd 15.3.2019 25/02/2019
28 oprava kanalizácie 03/03/2020
30 Oprava soc. zariadení v MsKS 01/04/2020
31 výmena káblového lištovania 16/01/2020
32 prenájom ozvučovacej techniky na kult. podujatia 16/01/2020
33 oprava PC 16/01/2020
34 Upgrade knižničného systému Proflib 16/01/2020
35 servis a odborná prehliadka výťahu v SH 02/02/2020
36 ročný servis plynových kotlov – MsK M.Matunáka a SH Šurany 02/02/2020
37 revízia elektroinštalácie v MsKS 28/07/2020
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 ozvučenie podujatí MsKS a prenájom techniky 02/01/2019
9 Kancelárska zostava Johan 02/01/2019
10 Propagačné práce – plagáty, diplomy, vstupenky 01/02/2019
11 Revízia elektrickej inštalácie v KZ N. Hrádok 01/02/2019
12 Revízia s servis plynových kotlov v SH Šurany 17/02/2019
13 Ročný servis a revízia kotlov v MsK M. Matunáka Šurany 17/02/2019
14 Odborná prehliadka a servis elektrického výťahu v SH Šurany 11/03/2019
15 preprava výstavy v Synagóge Šurany 11/03/2019
16 Revízia elektro.inštalácie v budove MsK M. Matunáka Šurany 11/03/2019
17 Servis a revízia plynového kotla v Synagóge Šurany 11/03/2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2018 31/12/2018
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2017 31/12/2017
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2016 31/12/2016
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2015 31/12/2015
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2014 31/12/2014
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2013 31/12/2013
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2012 31/12/2012
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2011 31/12/2011
Popis Dátum