Zmluvy

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
88 Prenájom priestorov KS- Kost. Sek rodinná oslava 04/01/2023
89 Prenájom priestorov SH Venček 04/01/2023
90 Prenájom priestorov SH ples 13/01/2023
91 Prenájom priestorov SH ples 13/01/2023
92 Prenájom priestorov SH stužková 24/01/2023
93 Prenájom priestorov KS-Kost. Sek cvičenie Tabata 19/01/2023
94 Prenájom priestorov SH ples 31/01/2023
95 Prenájom priestorov NH-Nitr. Hrádok rodinná oslava 30/01/2023
96 Prenájom priestorov SH svadba 31/01/2023
97 Prenájom priestorov SH Karneval 31/01/2023
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
14 Prenájom priestorov SH – schôdza bytového domu 09/02/2022
15 Prenájom priestorov SH- schôdza členov MsO SRZ Šurany 11/03/2022
16 Prenájom priesrtorov KS – rodinná oslava 11/03/2022
17 Prenájom priestorov KS – rodinná oslava 17/03/2022
18 Prenámom priestorov SH – členská schôdza 21/03/2022
19 Prenájom priestorov SH – schôdza bytového domu 04/03/2022
20 Prenájom priestorov KZ K.Sek – rodinná oslava 29/03/2022
21 Prenájom priestorov SH – Oldies Night party 30/03/2022
22 Prenájom priestorov KZ K.Sek – rodinná oslava 27/04/2022
23 Prenájom priestorov KZ K.Sek – rodinná oslava 29/04/2022
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
9 Zmluva o nájme nebytových priestorov – Dental Klinik s.r.o. Šurany 13/01/2021
10 Zmluva o nájme nebytových priestorov – BUSINESS Hrabina s.r.o. Nitra 19/01/2021
11 Dodatok k zmluve BHR medical, s.r.o Nitra predtým Busines Hrabina, s.r.o. 01/04/2021
12 Prenájom priestorov v SH Šurany na zriadenie MOM 01/04/2021
13 Zmluva č. 24/2021 o platbe členského príspevku na rok 2021 20/04/2021
14 Zmluva o nájme nebytových priestorov – BHR medical, s.r.o. 11/08/2021
15 Zmluva o poskytovaní služieb – PO 28/09/2021
16 Zmluva SPP r. 2021 28/09/2021
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
8 Zmluva o nájme nebytových priestorov – SWOT spol. s r.o. Levice 03/12/2020
11 Vypracovanie materiálov GDPR 28/07/2020
12 Henrich Barci – Generali 30/10/2020
13 Barbora Brandová 28/10/2020
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 Hromadná licenčná zmluva VP/19/15424/001 23/01/2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
9 Zmluva o dielo na výrobu knižničného nábytku do MsK Šurany 19/11/2018
10 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-522-04724 07/08/2018
11 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04796 07/08/2018
12 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04679 07/08/2018
13 Zmluva č. 589/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 07/08/2018
14 Zmluva č. 717/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu 12/07/2018
15 Zmluva č. 20/2018 o platbe členského príspevku 22/01/2018
Popis Dátum

Žiadny záznam

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 Zmluva č. 18/2016 o platbe členského príspevku na rok 2016 – Zväz múzeí na Slovensku Banská Bystrica 08/02/2016
8 Hromadná licenčná zmluva – SOZA 21/01/0016
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom – pevná linka KZ Kostolný Sek 29/01/2015
8 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom – pevná linka Mestské múzeum 29/01/2015
9 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom – pevná linka Mestské kultúrne stredisko 29/01/2015
10 zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom – pevná linka KZ Nitriansky Hrádok 29/01/2015
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom – mobil SH 31/12/2014
8 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom – mobil MsKS 31/12/2014
9 Zmluva č. 20/2014 o platbe čelenského príspevku 2014 – Zväz múzeí na Slovensku 23/01/2014
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 Komunálna poisťovňa – Juraj Bujdák 14/10/2013
8 SURANY NET.s.r.o. – zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 20/08/2013
9 Zmluva o združenej dodávke elektriny – Prírodné kino Šurany 11/07/2013
10 Zmluva o združenej dodávke elektriny – Kino Hviezda Šurany 11/07/2013
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 Zmluva č. P-0051566300 o využívaní elektronických služieb UNION ZP 08/02/2012
8 SURANY.NET s.r.o., Šurany: Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, č.zmluvy 1624/1-1, 01/02/2012
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 Eko Tax spol. s r.o., Komenského 31, Šurany: Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, č.zmluvy: 1024 01/12/2011
8 Zväz múzeí na Slovensku Banská Bystrica 28/01/2011
Popis Dátum